In ons Privacybeleid vind je hulp om te begrijpen welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en hoe we ze als organisatie die verantwoordelijk is voor gegevens gebruiken.


Algemeen
1.1. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die jij verstrekt en/of die wij over jou verzamelen wanneer je klant bent bij MRKK (led-nordic.com).

2. Gegevensbeheerder
2.1. De gegevensverwerkende organisaties voor het verwerken van je persoonlijke informatie zijn:

MRKK aps
Potmosevej 25
8752 Østbirk
CVR. Nr. 36891963

2.2. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, voldoen wij aan de EU-gegevensbeschermingsverordening (GDPR), evenals aan de Deense regelgeving inzake persoonsgegevens, die na 25 mei 2018 van toepassing kan zijn.

2.3. Als je vragen hebt over ons privacybeleid of de manier waarop we je persoonlijke gegevens behandelen, neem dan contact op met info@led-nordic.com of telefoon: +45 60 88 10 57

2.4. Wil je inzicht in je persoonsgegevens of denk je dat er onjuiste gegevens zijn vastgelegd - of heb je andere bezwaren, dan kun je ook contact opnemen met MRKK aps info@led-nordic.com. Je hebt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in welke gegevens over jou geregistreerd staan en je kunt bezwaar maken tegen een registratie volgens de regels van de Wet Persoonsgegevens.

3. Website en cookies
3.1. Wanneer je led-nordic.nl bezoekt, maken Wij gebruik van Google Analytics cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat in uw browser wordt opgeslagen om uw computer bij volgende bezoeken te herkennen. Cookies helpen ons te zien hoeveel mensen de site bezoeken (verkeersmeting) en hoe onze gebruikers omgaan met de site. We verwerken geen informatie over gebruikersgedrag die gebruikersgedrag kan koppelen aan specifieke personen.


3.2 Zoals vermeld in sectie. 3.1. gebruiken we Google Analytics-cookies om ons inzicht te geven in hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij delen deze gegevens met niemand en de kennis die wij ontvangen wordt uitsluitend gebruikt om de website en de gebruikerservaring voor u als bezoeker te verbeteren. U kunt hier meer lezen over Google Analytics cookies.


3.3. U kunt zich hier afmelden voor cookies van Google Analytics (Het wordt niet aanbevolen).

3.4. Cookies verwijderen zichzelf na een bepaald aantal maanden (kan variëren), maar ze worden na elk bezoek vernieuwd. Als u cookies wilt verwijderen of blokkeren, vindt u hier een handleiding.

3.5 De site gebruikt cookies van Facebook voor het meten van verkeer en advertenties.

4. Verzamelen van persoonlijke informatie
4.1. Wij verzamelen de volgende algemene persoonlijke informatie over u, als u een klant bent of contact met ons hebt via led-nordic.com: Naam, titel, adres, postcode, plaats, land, mobiel nummer en e-mailadres, en factuurgegevens zoals bedrijfsnaam, CVR-nummer, enz. Als de site automatische kaartbetaling toestaat, verzamelen we ook betaalkaartgegevens.


4.2. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij u zich hier uitdrukkelijk toe verplicht.

4.3. Wij verzamelen geen speciale categorieën van persoonlijke informatie (gevoelige informatie) over u.

5. Verwerking van persoonlijke informatie
5.1. Wij verwerken persoonlijke informatie alleen in de noodzakelijke mate: wanneer u als klant wordt ingesteld. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor ons om onze verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten en gerelateerde diensten na te komen. Het kan ook zijn om te voldoen aan de verplichtingen die we hebben als Deens bedrijf waar we vallen onder de Deense wetgeving.

5.2. Persoonsgegevens worden opgevat zoals gedefinieerd in de Wet Persoonsgegevens.

5.3. Wij maken geen profielen van u en maken geen misbruik van uw persoonlijke gegevens. Bovendien maken we uw persoonlijke gegevens niet openbaar zonder uw toestemming, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

5.4. Als u een klant bent, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om:

Bestellingsbevestigingen, wachtwoorden en gebruikershandleidingen aan u te verzenden
Klantenservice en ondersteuning te bieden, vragen te beantwoorden en aan uw verzoeken te voldoen
Uw bestellingen uit te voeren en onze diensten en services te leveren
Uw relatiebeheer te beheren
Advies te geven over nieuwe opties, producten, prijzen, enz.

Delen van uw persoonlijke gegevens
6.1. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de leveranciers en medewerkers die ons helpen bij de uitvoering van uw bestelling of die ons helpen met onze IT-werkzaamheden, hosting, mailsysteem. Dit betekent bijvoorbeeld dat u uw gegevens kunt delen met onze dienstverleners, onze technische ondersteuning en onze bank.

6.1.2. We delen je informatie voor zover we daartoe verplicht zijn, bijvoorbeeld als gevolg van rapportage aan overheidsinstanties zoals SKAT.

7. Delen van informatie met ontvangers buiten de EU/EER
7.1 Als gegevensbeheerder delen we geen persoonlijke informatie met ontvangers buiten de EU/EER.

Bescherming van persoonsgegevens
8.1. Volgens de wet op persoonsgegevens moeten uw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld. We slaan uw persoonlijke gegevens op in computers met beperkte toegang die zich in gecontroleerde faciliteiten bevinden en onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend gecontroleerd om te bepalen of onze gebruikersinformatie correct wordt behandeld en met inachtneming van uw rechten als gebruiker. We kunnen echter geen 100 procent veiligheid garanderen voor gegevensoverdracht via het internet. Dit betekent dat er een (beperkt) risico kan bestaan dat andere onbevoegden toegang krijgen tot informatie wanneer gegevens elektronisch worden verzonden en opgeslagen. U maakt uw persoonlijke gegevens dus naar eigen goeddunken openbaar.

8.2. Persoonlijke gegevens worden voortdurend verwijderd of geanonimiseerd wanneer het doel waarvoor we ze verzamelden eindigt. Persoonlijke gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard.

8.3. De snelle ontwikkeling van het internet betekent dat wijzigingen in onze verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk kunnen worden. We behouden ons daarom het recht voor om dit Privacybeleid bij te werken en te wijzigen. Als we dat doen, zullen we uiteraard de datum onder punt corrigeren. 9. "Laatst bijgewerkt" onderaan de pagina. In het geval van belangrijke wijzigingen zullen we u hiervan op de hoogte stellen in de vorm van een zichtbare kennisgeving op onze website.

8.4. Voor zover persoonlijke informatie over u wordt verwerkt, hebt u het recht om openbaar te maken welke persoonlijke informatie aan u kan worden toegeschreven volgens de Wet Persoonsgegevens. Als blijkt dat de over u verwerkte informatie of gegevens onjuist of misleidend zijn, hebt u het recht te eisen dat deze worden gecorrigeerd, verwijderd of afgeschermd. U kunt met spoed bezwaar maken tegen de verwerking van informatie over u. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken. U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de verwerking van informatie en gegevens die op u betrekking hebben. Klachten worden ingediend bij de Inspectie Persoonsgegevens, zie artikel 58 (1) van de Wet Persoonsgegevens.

 

Last updated

9.1. This personal data policy was last updated on 22-8-2023.